מ"ג הושע ט יא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֶפְרַיִם כָּעוֹף יִתְעוֹפֵף כְּבוֹדָם מִלֵּדָה וּמִבֶּטֶן וּמֵהֵרָיוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֶפְרַ֕יִם כָּע֖וֹף יִתְעוֹפֵ֣ף כְּבוֹדָ֑ם מִלֵּדָ֥ה וּמִבֶּ֖טֶן וּמֵהֵרָיֽוֹן׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בֵּית יִשְׂרָאֵל כְּעוֹפָא דְאַפְרְחוּהִי מִקְנֵיהּ וְאִיטַלְטַל כֵּן גְלָא יַת יְקָרֵהוֹן וְלַד לָא יִסְגוּן וּמִפֵּרֵי מְעֵיהוֹן לָא יֶחְדוּן וְעַל דְאִתְמְנָעוּ רִגְלֵיהוֹן מִלְאִתְחַזָאָה בְּבֵית מַקְדְשִׁי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אפרים כעוף יתעופף וגו'" - אמר הנביא הלואי ויהיו כעוף הזה הנודד מקינו וחדל מפריה ורביה כך ישכלו את זרעם או בשעת לידה או יתעכל בבטן ויפילו או בשעת הריון לא יקלוטו כי מה בצע בגדלם את בניהם שהם יגדלו ושכלתים מאדם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומהריון" - מהם יפרח הכבוד בעת ההריון ר"ל לא יעברו נשותיהם כלל וממילא יפרח הכבוד ואיננו

"ומבטן" - ומהם יפרח הכבוד בעת יצאו מבטן כי יולדו מתים ולא ישיגו אף הכבוד הנעשה לילדים בעת הוולדם

"מלדה" - מהם יפרח הכבוד בעת הלידה כי אז ימותו עד לא יבואו לזמן הכנסת הברית ולא ישיגו הכבוד הנעשה אז

"כעוף יתעופף כבודם" - הכבוד יפרח מהם כמו העוף הפורח מהר ר"ל לא יהיה נעשה בהם הכבוד הנעשה לילדים בעת הוולדם ובעת הכנסתם בבריתו של אברהם אבינו

מצודת ציון

"יתעופף" - מלשון עפיפה ופריחה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אפרים אשר כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון", אשר לא היה להם כבוד ויקר גם בתחלת לדתם, כי בלדתם ואף בהיותם בבטן אמם ואף בעת הריונם לא היה להם כבוד כלל כי רובם ממזרים ונולדו בזנות, וא"כ כל שכן שיהיו שקוצים בעיני ע"י זנותם:


 

<< · מ"ג הושע · ט · יא · >>