<< · מ"ג הושע · ז · יג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אוי להם כי נדדו ממני שד להם כי פשעו בי ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אוֹי לָהֶם כִּי נָדְדוּ מִמֶּנִּי שֹׁד לָהֶם כִּי פָשְׁעוּ בִי וְאָנֹכִי אֶפְדֵּם וְהֵמָּה דִּבְּרוּ עָלַי כְּזָבִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
א֤וֹי לָהֶם֙ כִּֽי־נָדְﬞד֣וּ מִמֶּ֔נִּי שֹׁ֥ד לָהֶ֖ם כִּי־פָ֣שְׁעוּ בִ֑י וְאָנֹכִ֣י אֶפְדֵּ֔ם וְהֵ֕מָּה דִּבְּר֥וּ עָלַ֖י כְּזָבִֽים׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַי לְהוֹן אֲרֵי אִתְרְחָקוּ מִדְחַלְתִּי בָּזוֹזִין אַיְתֵי עֲלֵיהוֹן אֲרֵי מְרָדוּ בְּמֵימְרִי וַאֲנָא הֲוֵיתִי פָּרִיק לְהוֹן וְאִינוּן מְמַלְלִין קֳדָמַי כַּדִיבִין:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנכי אפדם" - אני הייתי חפץ לפדותם מרעה אשר הם בה "והמה דברו עלי כזבים" - אמרו אל ירמיהוו שקר אתה מדבר (שם מג) לא שלחך ה' לאמר אל תבואו מצרים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נדדו" - ענין הנעה

"שוד" - ענין עשק וגזל

"אפדם" - מלשון פדיון 

מצודת דוד

"ואנכי אפדם" - בלבי היה לפדותם מצרתם אבל המה דברו עלי כזבים כי כחשו בהשגחתי כמו שנאמר ויחפאו בני ישראל וגו' (מלכים ב יז)

"שוד להם" - השודד יבוא עליהם והוא אשור

"נדדו ממני" - נדדו ללכת ממני

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוי להם" בעבור "כי נדדו ממני", כן איסרם במוסרי, ובזה "ואנכי אפדם", כשמע שישמעו את המוסר הזה וישובו אלי עי"ז שישיתו לב מה החטא גורם, עי"ז אפדם מיד מלך אשור, אבל "והמה דברי עלי כזבים" הם לא נתיסרו בזה לשמוע מוסר ולא שמו על לב שהרעה באה להם ע"י שנדדו מה'. רק דברו על ה' כזבים להכחיש את ההשגחה והעונש:

ביאור המילות

"אוי להם כי נדדו ממני, שוד להם כי פשעו בי". הפשיעה הוא יותר מן הנדידה. הנודד מתרחק לבד, והפושע מורד על פניו, וכן השוד הוא יותר מן אוי, שמ"ש אוי להם הוא מגיעת הטובה וזה בעבור שהתרחקו מה' יתרחק מאתם, אבל ע"י שפשעו בו מכה אותם בפעל ואז שוד להם:
 

<< · מ"ג הושע · ז · יג · >>