מ"ג דניאל ו יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
באדין ענו ואמרין קדם מלכא די דניאל די מן בני גלותא די יהוד לא שם עליך [עלך] מלכא טעם ועל אסרא די רשמת וזמנין תלתה ביומא בעא בעותה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בֵּאדַיִן עֲנוֹ וְאָמְרִין קֳדָם מַלְכָּא דִּי דָנִיֵּאל דִּי מִן בְּנֵי גָלוּתָא דִּי יְהוּד לָא שָׂם עליך [עֲלָךְ] מַלְכָּא טְעֵם וְעַל אֱסָרָא דִּי רְשַׁמְתָּ וְזִמְנִין תְּלָתָה בְּיוֹמָא בָּעֵא בָּעוּתֵהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בֵּ֠אדַ֠יִן עֲנ֣וֹ וְאָמְרִין֮ קֳדָ֣ם מַלְכָּא֒ דִּ֣י דָנִיֵּ֡אל דִּי֩ מִן־בְּנֵ֨י גָלוּתָ֜א דִּ֣י יְה֗וּד לָא־שָׂ֨ם עליך עֲלָ֤ךְ מַלְכָּא֙ טְעֵ֔ם וְעַל־אֱסָרָ֖א דִּ֣י רְשַׁ֑מְתָּ וְזִמְנִ֤ין תְּלָתָה֙ בְּיוֹמָ֔א בָּעֵ֖א בָּעוּתֵֽהּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא שם עלך מלכא טעם" - לא נתן לב ועצה לחוש על גזירותיך

"בעא בעותיה" - מתפלל תפלתו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"באדין" - אז השיבו ואמרו לפני המלך אשר דנייאל אשר הוא מן בני הגולה של יהודה לא עשה לעצמו טעם ועצה לחוש עליך המלך ועל הקשר אשר רשמת ר"ל אינו חושש על קיום מלכותך ועל דבריך

"וזמנין" - ושלשה פעמים ביום מבקש בקשתו מאלהיו

<< · מ"ג דניאל · ו · יד · >>