מ"ג דניאל ג כה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ענה ואמר הא אנה חזה גברין ארבעה שרין מהלכין בגוא נורא וחבל לא איתי בהון ורוה די רביעיא [רביעאה] דמה לבר אלהין

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עָנֵה וְאָמַר הָא אֲנָה חָזֵה גֻּבְרִין אַרְבְּעָה שְׁרַיִן מַהְלְכִין בְּגוֹא נוּרָא וַחֲבָל לָא אִיתַי בְּהוֹן וְרֵוֵהּ דִּי רביעיא [רְבִיעָאָה] דָּמֵה לְבַר אֱלָהִין.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עָנֵ֣ה וְאָמַ֗ר הָֽא־אֲנָ֨ה חָזֵ֜ה גֻּבְרִ֣ין אַרְבְּעָ֗ה שְׁרַ֙יִן֙ מַהְלְכִ֣ין בְּגֽוֹא־נוּרָ֔א וַחֲבָ֖ל לָא־אִיתַ֣י בְּה֑וֹן וְרֵוֵהּ֙ דִּ֣י רביעיא רְֽבִיעָאָ֔ה דָּמֵ֖ה לְבַר־אֱלָהִֽין׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שרין מהלכין בגו נורא" - מותרין מאסוריהן והולכים בתוך האש

"וחבל לא איתי בהון" - וחבלה לא יש בהם

"ורוה די רביעאה" - ותוארו של רביעי

"דמה לבר אלהין" - דומה למלאך שראיתי בהיותי עם סנחרב כשנשרפו אוכלוסיו שנאמר (ישעיהו לז) ויך במחנה אשור ונבוכדנצר היה שם ונמלט בתוך עשרה שנמלטו מהם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הא אנה" - הלא אני רואה ארבעה אנשים והמה מותרים מן הקשורים והולכים בתוך האש והשחתה לא יש בהם

"ורוה" - ותוארו של הרביעי דומה למלאך

מצודת ציון

"לבר אלהין" - כן יקרא המלאך כאלו הוא מבני בית של השכינה וכן ויבואו בני האלהים (איוב א)

<< · מ"ג דניאל · ג · כה · >>