מ"ג דברי הימים ב לד יא

מקראות גדולות דברי הימים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויתנו לחרשים ולבנים לקנות אבני מחצב ועצים למחברות ולקרות את הבתים אשר השחיתו מלכי יהודה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּתְּנוּ לֶחָרָשִׁים וְלַבֹּנִים לִקְנוֹת אַבְנֵי מַחְצֵב וְעֵצִים לַמְחַבְּרוֹת וּלְקָרוֹת אֶת הַבָּתִּים אֲשֶׁר הִשְׁחִיתוּ מַלְכֵי יְהוּדָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽיִּתְּנ֗וּ לֶחָֽרָשִׁים֙ וְלַבֹּנִ֔ים לִקְנוֹת֙ אַבְנֵ֣י מַחְצֵ֔ב וְעֵצִ֖ים לַֽמְחַבְּר֑וֹת וּלְקָרוֹת֙ אֶת־הַבָּ֣תִּ֔ים אֲשֶׁ֥ר הִשְׁחִ֖יתוּ מַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועצים למחברות" - (שפאנגע"ן בל"א)

"ולקרות" - (טרבי"ר בלע"ז)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויתנו לחרשים" - יפרש מי הם הפועלים ואומר לחרשים והם כורתי העצים בתמונה הנרצה

"ולבונים" - בוני הקירות

"אבני מחצב" - אבנים חצובים ביושר

"למחברות" - הם המקשרין את הבנין להיות הכל בחבור אחד

"ולקרות" - על תקרת המכסה