מ"ג דברי הימים ב לד י

מקראות גדולות דברי הימים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויתנו על יד עשה המלאכה המפקדים בבית יהוה ויתנו אתו עושי המלאכה אשר עשים בבית יהוה לבדוק ולחזק הבית

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּתְּנוּ עַל יַד עֹשֵׂה הַמְּלָאכָה הַמֻּפְקָדִים בְּבֵית יְהוָה וַיִּתְּנוּ אֹתוֹ עוֹשֵׂי הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר עֹשִׂים בְּבֵית יְהוָה לִבְדּוֹק וּלְחַזֵּק הַבָּיִת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽיִּתְּנ֗וּ עַל־יַד֙ עֹשֵׂ֣ה הַמְּלָאכָ֔ה הַמֻּפְקָדִ֖ים בְּבֵ֣ית יְהֹוָ֑ה וַיִּתְּנ֨וּ אֹת֜וֹ עוֹשֵׂ֣י הַמְּלָאכָ֗ה אֲשֶׁ֤ר עֹשִׂים֙ בְּבֵ֣ית יְהֹוָ֔ה לִבְדּ֥וֹק וּלְחַזֵּ֖ק הַבָּֽיִת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לבדוק ולחזק" - לראות את ערות הארץ (בראשית מ"ב) מתרגמינן ולמחזי ית בדקא דארעא

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עושי המלאכה" - הם האומנים הגדולים הממונים בבית ה' ונקראים בדברי רז"ל אדרכלין ומתחת ידם בונים האומנים הפועלים כפי מה שיורו אותם

"ויתנו אותו" - והם יתנו אותו אל עושי המלאכה וגו' ר"ל הם ישלמו שכר הפועלים אשר יתקנו ויחזקו את הבית

מצודת ציון

"על יד" - ביד

"לבדוק" - לתקן הבדק והוא מקום השבור וההרוס ונקרא בדק על שם שבודקין ומחפשין אחריו