מ"ג דברי הימים ב לד יב

מקראות גדולות דברי הימים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והאנשים עשים באמונה במלאכה ועליהם מפקדים יחת ועבדיהו הלוים מן בני מררי וזכריה ומשלם מן בני הקהתים לנצח והלוים כל מבין בכלי שיר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָאֲנָשִׁים עֹשִׂים בֶּאֱמוּנָה בַּמְּלָאכָה וַעֲלֵיהֶם מֻפְקָדִים יַחַת וְעֹבַדְיָהוּ הַלְוִיִּם מִן בְּנֵי מְרָרִי וּזְכַרְיָה וּמְשֻׁלָּם מִן בְּנֵי הַקְּהָתִים לְנַצֵּחַ וְהַלְוִיִּם כָּל מֵבִין בִּכְלֵי שִׁיר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָאֲנָשִׁים֩ עֹשִׂ֨ים בֶּאֱמוּנָ֜ה בַּמְּלָאכָ֗ה וַעֲלֵיהֶ֣ם ׀ מֻ֠פְקָדִ֠ים יַ֣חַת וְעֹבַדְיָ֤הוּ הַלְוִיִּם֙ מִן־בְּנֵ֣י מְרָרִ֔י וּזְכַרְיָ֧ה וּמְשֻׁלָּ֛ם מִן־בְּנֵ֥י הַקְּהָתִ֖ים לְנַצֵּ֑חַ וְהַ֨לְוִיִּ֔ם כׇּל־מֵבִ֖ין בִּכְלֵי־שִֽׁיר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לנצח" - (רומי"ש טרי"ר בלע"ז) וכן (עזרא ג') לנצח על המלאכה וכן שש מאות מנצחים לעיל (ב' ב')

"והלוים כל מבין" - בכל מקום אמור לענין שירה הבנה וכן למעלה (א' כ"ה) כשהפילו גורלות כתיב כקטן כגדול מבין עם תלמיד וכן (שם) כל המבין בכלי שיר וכתיב וכנניהו (לעיל א' ט"ו) שר הלוים וגו' כי מבין הוא והיה ממונה עליהם ליסר במשא היאך ישאו כי מבין הוא

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והאנשים" - האומנים הפועלים

"לנצח" - לזרז על המלאכה ולנגוש אותם

"כל מבין" - כל מי שהיה בעל בינה בדבר השיר עמד בכלי שיר לשורר בעת הבנין

מצודת ציון

"מופקדים" - ממונים

"לנצח" - מלשון נצחון וחוזק ור"ל לנגוש בחזקה