מ"ג דברי הימים א כח יז


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והמזלגות והמזרקות והקשות זהב טהור ולכפורי הזהב במשקל לכפור וכפור ולכפורי הכסף במשקל לכפור וכפור

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַמִּזְלָגוֹת וְהַמִּזְרָקוֹת וְהַקְּשָׂו‍ֹת זָהָב טָהוֹר וְלִכְפוֹרֵי הַזָּהָב בְּמִשְׁקָל לִכְפוֹר וּכְפוֹר וְלִכְפוֹרֵי הַכֶּסֶף בְּמִשְׁקָל לִכְפוֹר וּכְפוֹר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַמִּזְלָג֧וֹת וְהַמִּזְרָק֛וֹת וְהַקְּשָׂוֺ֖ת זָהָ֣ב טָה֑וֹר וְלִכְפוֹרֵ֨י הַזָּהָ֤ב בְּמִשְׁקָל֙ לִכְפ֣וֹר וּכְפ֔וֹר וְלִכְפוֹרֵ֥י הַכֶּ֛סֶף בְּמִשְׁקָ֖ל לִכְפ֥וֹר וּכְפֽוֹר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולכפורי הזהב במשקל" - כפורי כלי שרת לקנח בכלים הדם מהם ודוגמא בפ' קמא דבבא מציעא ההוא גברא דכפר ידיה בגלימא דחבריה וכל כפרה לשון קינוח וחטוי הוא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והמזלגות" - שם כלי בעלת השינים ובו תוחבים הבשר להעלות מן היורה

"והמזרקות" - הספלים אשר יקבלו בהם הדם לזריקה

"והקשות" - סניפין כעין יתדות עמדו אצל השולחן מזה ומזה לצורך לחם הפנים כמ"ש בתורה

"ולכפורי" - גם המה כעין מזרקות וכן כפורי זהב משנים (עזרא א)ועל שם שהכהן הזורק מקנח ידו בשפתו קרויים כפורי ובדרז"ל ובעי לכפורי ידיה (גיטין נו) 

מצודת דוד

"והמזלגות וגו'" - גם מסר לו תבנית כל הכלים האלה

"זהב טהור" - שהיה מזהב טהור

"במשקל" - כמה יהיה משקל כ"א