מ"ג דברי הימים א ד כא


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בני שלה בן יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנֵי שֵׁלָה בֶן יְהוּדָה עֵר אֲבִי לֵכָה וְלַעְדָּה אֲבִי מָרֵשָׁה וּמִשְׁפְּחוֹת בֵּית עֲבֹדַת הַבֻּץ לְבֵית אַשְׁבֵּעַ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּנֵי֙ שֵׁלָ֣ה בֶן־יְהוּדָ֔ה עֵ֚ר אֲבִ֣י לֵכָ֔ה וְלַעְדָּ֖ה אֲבִ֣י מָרֵשָׁ֑ה וּמִשְׁפְּח֛וֹת בֵּית־עֲבֹדַ֥ת הַבֻּ֖ץ לְבֵ֥ית אַשְׁבֵּֽעַ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני שלה בן יהודה" - לפי שעדיין לא יחסו מיחסו עתה שמשום כבודו של דוד מקדים ליחס בני תמר פרץ וזרח שמהם יצא גם הוא ועכשיו שייחס כל משפחות פרץ מתחיל לייחס כל משפחות שלה שהיו באותו הדור "ומשפחת בית עבודת הבוץ" - ליריעות המקדש אף הם היו מבני שלה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הבוץ" - פשתן כמו אחוז בחבלי בוץ (אסתר א'

מצודת דוד

"ומשפחות וגו'" - המשפחות שהיו עובדים עבודת הפשתן המיוחסים לבית אשבע