<< · מ"ג דברים · יט · ד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְזֶה דְּבַר הָרֹצֵחַ אֲשֶׁר יָנוּס שָׁמָּה וָחָי אֲשֶׁר יַכֶּה אֶת רֵעֵהוּ בִּבְלִי דַעַת וְהוּא לֹא שֹׂנֵא לוֹ מִתְּמֹל שִׁלְשֹׁם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְזֶה֙ דְּבַ֣ר הָרֹצֵ֔חַ אֲשֶׁר־יָנ֥וּס שָׁ֖מָּה וָחָ֑י אֲשֶׁ֨ר יַכֶּ֤ה אֶת־רֵעֵ֙הוּ֙ בִּבְלִי־דַ֔עַת וְה֛וּא לֹא־שֹׂנֵ֥א ל֖וֹ מִתְּמֹ֥ל שִׁלְשֹֽׁם׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וְדֵין פִּתְגָם קָטוֹלָא דְּיִעְרוֹק לְתַמָּן וְיִתְקַיַּים דְּיִקְטוֹל יָת חַבְרֵיהּ בְּלָא מַדְּעֵיהּ וְהוּא לָא שָׂנֵי לֵיהּ מֵאֶתְמָלִי וּמִדְּקַמּוֹהִי׃
ירושלמי (יונתן):
וְדֵין הִילְכַת קָטוֹלָא דְיַעֲרוֹק לְתַמָּן וְיֵיחֵי דְּיִקְטוֹל יַת אָחֵיהּ בְּלָא מִתְכַוִין לֵיהּ וְהוּא לָא נְטַר לֵיהּ סְנָא מֵאִתְמְלֵי וּמִדְקֳדָמוֹי:

מדרש ספרי

לפירוש "מדרש ספרי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

עד.

[כל רוצח . ] וזה דבר הרוצח . מכאן אמרו, (שביעית י) רוצח שגלה מעירו לעיר מקלט, [ידבר ויאמר "רוצח אני"].

מכלל שנאמר פן ירדף גואל הדם אחרי הרוצח , אין לי אלא רודף וגואל. רודף ואינו גואל, גואל ואינו רודף, לא רודף ולא גואל, מנין? תלמוד לומר " רוצח " " רוצח " ריבה.

מכלל שנאמר כי יחם לבבו , אין לי אלא מי שיש לו חמות הלב. (מכות ט) האב את הבן והבן את האב, (האב את האב והבן את הבן,) מנין? תלמוד לומר " רוצח " " רוצח " ריבה.

עה.

מה תלמוד לומר " שמה " " שמה " " שמה " שלשה פעמים? (מכות ט)

  1. שם תהיה דירתו,
  2. שם תהיה מיתתו,
  3. שם תהיה קבורתו.

מה תלמוד לומר " רעהו " " רעהו " " רעהו " שלשה פעמים? (מכות ט)

  1. " רעהו ", פרט לאחרים (=גוים) ,
  2. " רעהו ", פרטו לגר [תושב],
  3. " רעהו ", כבר קראו הכתוב " רעהו ", שנאמר: "אשר יכה את רעהו בבלי דעת".

עו.

והוא לא שונא לו (מתמול שלשום) . (מכות יא ע"ב) הא אם שונא לו, אינו גולה.

מתמול שלשום . זו שר' יהודה אומר, " תמול " - שנים, " שלשום " - ג'.

(על כן אנכי מצוך. להזהיר ב"ד על כך). 


<< · מ"ג דברים · יט · ד · >>