<< · מ"ג דברים · ט · ח · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ובחרב הקצפתם את יהוה ויתאנף יהוה בכם להשמיד אתכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבְחֹרֵב הִקְצַפְתֶּם אֶת יְהוָה וַיִּתְאַנַּף יְהוָה בָּכֶם לְהַשְׁמִיד אֶתְכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבְחֹרֵ֥ב הִקְצַפְתֶּ֖ם אֶת־יְהֹוָ֑ה וַיִּתְאַנַּ֧ף יְהֹוָ֛ה בָּכֶ֖ם לְהַשְׁמִ֥יד אֶתְכֶֽם׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וּבְחוֹרֵב אַרְגֵּיזְתּוּן קֳדָם יְיָ וּתְקֵיף רוּגְזָא דַּייָ בְּכוֹן לְשֵׁיצָאָה יָתְכוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וּבְחוֹרֵב אַרְגֵזְתּוּן קֳדָם יְיָ וַהֲוָה רוּגְזָא מִן קֳדָם יְיָ בְּכוֹן לְשֵׁיצְיָא יַתְכוֹן:

רמב"ן

לפירוש "רמב"ן" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובחרב הקצפתם את ה'" - קודם שיפתח להם בביאור התורה כלל הוכיח אותם בעונות אשר גרמו להם רעה ולא נמחלו והזכיר להם ענין המרגלים ומי מריבה ואחר כן ביאר עשרת הדברות ופרשת יחוד השם והזהירם בענין ע"ז אזהרות רבות והזהיר במצות בכללם ויאמר שהן כולן טובות ובעבורן תבא להן כל הטובה ועתה בא להתחיל בפרטי המצות וקודם שיזכיר אחת מהן בפרט יחזור להוכיח אותם ולפקוד עליהם את כל עונותיהם שעשו מעת שקבלו התורה והלאה כי התלונות שעשו קודם מתן תורה שהמרו על ים בים סוף וילונו במרה ובאלוש לא יזכירם להם כי מעת שקבלו התורה היו יותר חייבים לשמוע בקול השם אשר כרת עמם ברית ולפיכך פתח כאן ובחורב הקצפתם והזכיר להם מעשה העגל וכבר פירשתיו (שמות לב א)

ספורנו

לפירוש "ספורנו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ובחורב הקצפתם" ויעיד על רוע מדת קושי העורף כי אמנם כשהקצפתם את ה' בחורב לא היה אומר להשמידכם אלא בשביל שאתם עם קשה עורף כאמרו ית' ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא חרף ממני ואשמידם וזה כי אמנם קושי העורף מסיר את תקות התשובה:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ובחורב", הוא מעשה העגל שהיה החטא היותר גדול, א] כי בחורב ששם קבלתם התורה ושמעתם דברי ה' לא יהיה לך אלהים אחרים, במקום הזה עצמו הקצפתם את ה', והיה

קצף גדול עד שהתאנף להשמיד אתכם:

<< · מ"ג דברים · ט · ח · >>