<< · מ"ג דברים · ז · כג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונתנם יהוה אלהיך לפניך והמם מהומה גדלה עד השמדם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּנְתָנָם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהָמָם מְהוּמָה גְדֹלָה עַד הִשָּׁמְדָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּנְתָנָ֛ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לְפָנֶ֑יךָ וְהָמָם֙ מְהוּמָ֣ה גְדֹלָ֔ה עַ֖ד הִשָּׁמְדָֽם׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וְיִמְסְרִנּוּן יְיָ אֱלָהָךְ קֳדָמָךְ וִישַׁגֵּישִׁנּוּן שִׁגּוּשׁ רַב עַד דְּיִשְׁתֵּיצוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וְיִמְסְרִינוּן יְיָ אֱלָהָכוֹן קֳדָמֵיכוֹן וִיעַרְבִּינוּן עִרְבּוּב רַב עַד דְּיִשְׁתֵּיצוּן:
ירושלמי (קטעים):
וִיעַרְבַּב יַתְהוֹן עִרְבּוּב רַב עַד זְמַן דְּיִשְׁתֵּיצוּן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמם" - נקוד קמ"ץ כולו לפי שאין מ"ם אחרונה מן היסוד והרי הוא כמו והם אותם אבל (ישעיהו כח) והמם גלגל עגלתו כולו יסוד לפיכך חציו קמ"ץ וחציו פת"ח כשאר פעל של שלש אותיות

רש"י מנוקד ומעוצב

לפירוש "רש"י מנוקד ומעוצב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

וְהָמָם – נָקוּד קָמַץ כֻּלּוֹ, לְפִי שֶׁאֵין מֵ"ם אַחֲרוֹנָה מִן הַיְּסוֹד, וַהֲרֵי הוּא כְּמוֹ 'וְהָם אוֹתָם'. אֲבָל "וְהָמַם גִּלְגַּל עֶגְלָתוֹ" (ישעיהו כח,כח) – כֻּלּוֹ יְסוֹד, לְפִיכָךְ חֶצְיוֹ קָמַץ וְחֶצְיוֹ פַּתָּח, כִּשְׁאָר פֹּעַל שֶׁל שָׁלֹשׁ אוֹתִיּוֹת.

רשב"ם

לפירוש "רשב"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

והמם מהומה גדולה: על כרחך והמם כמו וסבב ביתאל, כמו שמם מן שממה, על הר ציון ששמם, וממי"ן כפולים, ופירושו והרעים קול מהומה גדולה במלחמה עד השמדם ואילו היה פירושו של מ"ם אחרונה כמו אותם, היה לו לכתוב והממם, אבל מגזרת המה יהמה לבי, יאמר והמם, והמה אותם כמו מן עשה עצבי עשם, ומן כאשר ראה יעקב ויאמר יעקב כאשר ראם, ראה אותם, אף והמם מגזרת המם יתפרש המה אותם, ואם תאמר לפרש גם את זו כמו המה אותם אי אפשר לומר כן, לפי שלשון המיון נתלה בגוף האדם, לבי ככנור יהמה מעצמו, וכן יהמו יחמרו מימיו, ואם רוצה לומר המיון שעושה לאחרים צריך להדגישו והמם, כמו כלה שארי מעצמו, אויבי כלם לאחרים, כלה ה' את חמתו, ישנה הכתם הטוב מעצמו, לפיכך רפי, ולאחרים יאמר ושנא את בגדי כלאו, וישנה ואת נערותיה:

רמב"ן

לפירוש "רמב"ן" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ראו רמב"ן על דברים ז כב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ונתנם ה' אלהיך לפניך", שתחלה יתקבצו כלם ואז והמם מהומה גדולה וגם ונתן מלכיהם בידך שהרגו גם את המלכים והאבדת את שמם מתחת השמים ועי"כ תפול עליהם אימה ופחד ומאז לא יתיצב איש בפניך עד השמידך אותם, מאז לא התקבצו עוד ומאז ונשל ה' את הגוים מעט מעט, ולא הי' עוד פחד שיתקבצו יחדיו:

בעל הטורים

לפירוש "בעל הטורים" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

והמם. ב' במסורה והמם מהומה גדולה והמם גלגל עגלתו וגומר מלמד שעשה להם כמו למצרים דכתיב בהו ויסר את אופן מרכבותיו:

<< · מ"ג דברים · ז · כג · >>