מ"ג בראשית מה יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וקחו את אביכם ואת בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואכלו את חלב הארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּקְחוּ אֶת אֲבִיכֶם וְאֶת בָּתֵּיכֶם וּבֹאוּ אֵלָי וְאֶתְּנָה לָכֶם אֶת טוּב אֶרֶץ מִצְרַיִם וְאִכְלוּ אֶת חֵלֶב הָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּקְח֧וּ אֶת־אֲבִיכֶ֛ם וְאֶת־בָּתֵּיכֶ֖ם וּבֹ֣אוּ אֵלָ֑י וְאֶתְּנָ֣ה לָכֶ֗ם אֶת־טוּב֙ אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וְאִכְל֖וּ אֶת־חֵ֥לֶב הָאָֽרֶץ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּדְבַרוּ יָת אֲבוּכוֹן וְיָת אֲנָשׁ בָּתֵּיכוֹן וְאֵיתוֹ לְוָתִי וְאֶתֵּין לְכוֹן יָת טוּב אַרְעָא דְּמִצְרַיִם וְתֵיכְלוּן יָת טוּבָא דְּאַרְעָא׃
ירושלמי (יונתן):
וּדְבָרוּ יַת אֲבוּכוֹן וְיַת אֵינַשׁ בָּתֵּיכוֹן וְאַיְיתוּ לְוָתִי וְאֵיתַּן לְכוֹן יַת שְׁפַר אֲרַג אַרְעָא דְמִצְרַיִם וְתֵיכְלוּן יַת שַׁמְנוּנִיתָא דְאַרְעָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את טוב ארץ מצרים" - ארץ גושן ניבא ואינו יודע מה ניבא סופה לעשותה כמצולה שאין בה דגים

"חלב הארץ" - כל חלב ל' מיטב הוא

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

חלב הארץ — כמו שומן: