מ"ג בראשית לה ט


<< · מ"ג בראשית · לה · ט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּרָא אֱלֹהִים אֶל יַעֲקֹב עוֹד בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיְבָרֶךְ אֹתוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּרָ֨א אֱלֹהִ֤ים אֶֽל־יַעֲקֹב֙ ע֔וֹד בְּבֹא֖וֹ מִפַּדַּ֣ן אֲרָ֑ם וַיְבָ֖רֶךְ אֹתֽוֹ׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וְאִתְגְּלִי יְיָ לְיַעֲקֹב עוֹד בְּמֵיתֵוֹהִי מִפַּדַּן אֲרָם וּבָרֵיךְ יָתֵיהּ׃
ירושלמי (יונתן):
וְאִיתְגְלֵי יְיָ לְיַעֲקב תּוּב בְּמֵיתוֹהִי מִפַּדַן דַאֲרָם וּבְרִיךְ יְיָ בְּשׁוּם מֵימְרֵיהּ בָּתַר דְמִיתַת אִמֵיהּ:
ירושלמי (קטעים):
אֱלָהָא דְעַלְמָא יְהֵי שְׁמֵיהּ מְבָרֵךְ לְעָלְמֵי עַלְמָא אַלִיפַת יָתָן פִּיקוּדִין יָאִין וְקַיָימִין שַׁפִּירִין אַלִיפַת יָתָן בִּרְכַת חֲתָנָא מִן אָדָם וְזוֹגֵיהּ דְכֵן כָּתְבָא מְפָרַשׁ וּבְרִיךְ יַתְהוֹן מֵימְרֵיהּ דַיְיָ וַאֲמַר לְהוֹן מֵימְרֵיהּ דַיְיָ תְּקוּפוּ וּסְגוֹן וּמְלוֹן יַת אַרְעָא וּכְבוּשׁוּ יָתָהּ. אַלִיפַת יָתָן לִמְבַקְרָא יַת בִּישַׁיָיא מִן אָבוּנָן אַבְרָהָם צַדִיקָא כַּד אִתְגַלֵית עֲלוֹי בְּמֵישְׁרֵי חֲזוֹזָא וּפַקִידַת יָתֵיהּ לְמִיגְזַר עוּרְלָתֵיהּ וִיתֵיב לֵיהּ בִּתְרַע מַשְׁכְּנֵיהּ כְּמֵיחוֹם יוֹמָא דְכֵן כָּתְבָא מְפָרַש וַאֲמַר וְאִתְגְלֵי עֲלוֹי מֵימְרֵיהּ דַיְיָ בְּמֵישְׁרֵיהּ חֲזוֹזָא. וְעוֹד אַלִיפַת לָן לִמְבָרְכָא יַת אֲבֵילַיָא מִן אָבוּנָן יַעֲקב צַדִיקַיָא כַּד אִתְגְלִית עֲלוֹי בְּמַיְיתֵיהּ מִן פַּדַן דַאֲרָם כַּד אַרְעִית לִדְבוֹרָה מַרְבְּיָיתָהּ דְרִבְקָה אִמֵיהּ אוֹרְחָא דְעַלְמָא וּמִיתַת עֲלוֹי רָחֵל בְּאוֹרְחָא וִיתֵיב לֵיהּ יַעֲקב אֲבוּנָן צָוַח וּמְיַלֵיל לָהּ וּמִסְפַּד וּבָכֵי. וְאַנְתְּ רִבּוֹן כָּל עָלְמַיָא יְיָ בִּמְכִילַת רַחֲמִיךְ טַבְיָא אִיתְגְלֵיתָא עֲלוֹי וּנְחִימַת יָתֵיהּ וּבִרְכַת אֲבֵילַיָא בָּרְכַת יָתֵיהּ עַל אִמֵיהּ בְּגִין כְּדֵין כָּתְבָא מְפָרַשׁ וַאֲמַר וְאִתְגְלֵי מֵימְרֵיהּ דַיְיָ עַל יַעֲקב זְמַן תִּנְיָנוּת בְּמַיְיתֵיה מִפַּדַן אֲרָם וּבְרִיךְ יָתֵיהּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוד" - פעם שני במקום הזה אחד בלכתו ואחד בשובו "ויברך אתו" - ברכת אבלים (ב"ר)

רש"י מנוקד ומעוצב

לפירוש "רש"י מנוקד ומעוצב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

עוֹד – פַּעַם שֵׁנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה; אֶחָד בְּלֶכְתּוֹ, וְאֶחָד בְּשׁוּבוֹ (תנחומא ישן כז; ב"ר פב,ג).
וַיְבָרֶךְ אֹתוֹ – בִּרְכַּת אֲבֵלִים (ב"ר פא,ה).

רשב"ם

לפירוש "רשב"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

וירא אלהים אל יעקב עוד: אחרי שנסע מלוז הוא ביתאל קרא עוד את המקום השני ביתאל כמו שמפרש והולך:

ספורנו

לפירוש "ספורנו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וירא אלהים" אחר עבור הבכי:

" אל יעקב עוד" כמו שנראה אליו שם בלכתו לחרן כאמרו הנראה אליך בברחך:

" בבואו מפדן ארם" אבל בפדן ארם לא נגלה אליו אע"פ שדבר עמו ע"י מלאך כאמרו ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ט) "וירא אלהים" וגו' "ויברך אתו". ע"ד בכ"מ אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך, שמוסב ע"מ שאומר שם מזבח אדמה תעשה לי, והיה הברכה שמעתה תחול עליו האלהות בקביעות ויהיה הוא וזרעו לב האדם ואומה שלמה מוכנת להענין האלהי בהנהגה השגחיית למעלה מן הטבע:  

ילקוט שמעוני

לפירוש "ילקוט שמעוני" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וירא אלהים אל יעקב עוד וגו'. ר' יצחק פתח: "מזבח אדמה תעשה לי" וגו'. ומה זה שבנה מזבח לשמי הריני נגלה עליו ומברכו, כדכתיב: "אבוא אליך וברכתיך", יעקב שאיקונין שלו חקוק בכסאי על אחת כמה וכמה. ר' לוי פתח: "ושור ואיל לשלמים" וגו'. "ברוך אתה בבואך", בבואו לבית חמיו נטען ברכות, "ואל שדי יברך אותך"; בצאתו מבית חמיו נטען ברכות, וירא אלהים אל יעקב וגו'. רבי ברכיה פתח: "ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור", על שני דרכיך; בבואו לבית חמיו נטען ברכות, בצאתו מבית חמיו נטען ברכות. "מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים". מלאך אחד נגלה על אבינו יעקב ואמר לו: עתיד הוא להגלות עליך בבית אל ולהחליף את שמך וכו'. ירושלים, שכל הנביאים מתנבאים עליה, על אחת כמה וכמה.

וירא אלהים אל יעקב עוד, כבראשונה: מה בראשונה על ידי מלאך, אף שניה על ידי מלאך. אמר רבי אבא בר כהנא: עוד איני מיחד שמי על בריה.

<< · מ"ג בראשית · לה · ט · >>