בראשית רבה פא ה

ה.    [ עריכה ]

וַתָּמָת דְּבוֹרָה מֵינֶקֶת רִבְקָה וְגוֹ' ויקרא שמו אלון בכות ר"ש בר נחמן אמר לשון יונית הוא אלון אחר עד שהוא משמר אבלה של דבורה באה ליה בשורתא שמתה אמו הה"ד וירא אלהים אל יעקב וגו' ויברך אותו מהו ברכה ברכו ר' אחא בש"ר יונתן אמר ברכת אבלים ברכו.