מ"ג בראשית לא כט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יֶשׁ לְאֵל יָדִי לַעֲשׂוֹת עִמָּכֶם רָע וֵאלֹהֵי אֲבִיכֶם אֶמֶשׁ אָמַר אֵלַי לֵאמֹר הִשָּׁמֶר לְךָ מִדַּבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יֶשׁ־לְאֵ֣ל יָדִ֔י לַעֲשׂ֥וֹת עִמָּכֶ֖ם רָ֑ע וֵֽאלֹהֵ֨י אֲבִיכֶ֜ם אֶ֣מֶשׁ ׀ אָמַ֧ר אֵלַ֣י לֵאמֹ֗ר הִשָּׁ֧מֶר לְךָ֛ מִדַּבֵּ֥ר עִֽם־יַעֲקֹ֖ב מִטּ֥וֹב עַד־רָֽע׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אִית חֵילָא בִּידִי לְמֶעֱבַד עִמְּכוֹן בִּישָׁא וֵאלָהָא דַּאֲבוּכוֹן בְּרַמְשָׁא אֲמַר לִי לְמֵימַר אִסְתְּמַר לָךְ מִלְּמַלָּלָא עִם יַעֲקֹב מִטָּב עַד בִּישׁ׃
ירושלמי (יונתן):
אִית סְפִיקָא בְּיָדִי לְמֶעֱבַּד עִמְכוֹן בִּישָׁא וֵאלָהָא דַאֲבוּכוֹן בְּרַמְשָׁא אָמַר לִי לְמֵימָר אִסְתַּמַר לָךְ מִלְמַלְלָא עִם יַעֲקב מִטַב וְעַד בִּישׁ:
ירושלמי (קטעים):
אִית לִי חֵיל וְאוֹכְלוֹסִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יש לאל ידי" - יש כח וחיל בידי לעשות עמכם רע וכל אל שהוא לשון קדש על שם עזוז ורוב אונים הוא

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

יֵשׁ לְאֵל יָדִי – יֵשׁ כֹּחַ וְחַיִל בְּיָדִי לַעֲשׂוֹת עִמָּכֶם רָע. וְכָל "אֵל" שֶׁהוּא לְשׁוֹן קֹדֶשׁ, עַל שֵׁם עֱזוּז וְרֹב אוֹנִים הוּא.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

ואלהי אביכם וגו': ואני חולק לו כבוד:


אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

יש לאל — כח, כמו: "כגבר אין איל" (תהלים פח, ה):

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


יש לאל ידי. הרשעים מתהללים במעשיהם הרעים וכן לבן הרשע היה מתהלל בכאן במעשה רע. ומה שאמר יש לאל ידי דבוק עם ואלהי אביכם. אמר יש לאל ידי כל העשרים שנה שהיית בביתי לעשות עמכם רע שלא היה לי מונע שהרי אלהי אביכם לא נראה לי מעולם עד אמש וזה לאות כי אין כוונתי רעה עמכם. ועתה שהלכת מטעם שנכספת לבית אביך למה גנבת את אלהי. וכפל האמירה בכ' לחזק כלו' באמירה מוחלטת.

מטוב עד רע. טובתו היה רע אצל יעקב, שהרי אם חשב לעשות עמו טובה שלא יהרגהו אלא שיטול מטובו היה זה רע אצל יעקב, לכך הוצרך לומר מטוב עד רע. וכמוהו (יחזקאל כא) והכרתי ממך צדיק ורשע צדיק לבעל ורשע לבעל. והעד על פירוש זה שאמר לו יעקב לולי אלהי אבי וגו' כי עתה ריקם שלחתני כי הוא הטוב שחשבת עלי.

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואלהי אביכם" לא בזכותכם. מאחר שלא היה ראוי שתלך בלי רשות ושתגנוב את לבבי ללכת:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(כט) "יש לאל ידי לעשות עמכם רע", כמו שעושים אל הגנב והבורח, והראיה שאוכל לעשות עמכם רע, הוא ממה "שאלהי אביכם אמר אלי השמר וכו'", שמזה מבואר שאוכל לעשות עמכם רע, שלכן הזהיר אלהים אותי מעשות זאת:


 

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

השמר לך מדבר עם יעקב. אפילו דברים שאתה אומרן לטובתו, הוא חושבן לרעתו. למה נחבאת לברוח, אמר: דלמא דחזר ביה. ולא נטשתני לנשק לבני ולבנותי, אמר: עד כדון אית ביה? אמר: יש לאל ידי לעשות עמכם רע, אמר: לית הוא מניה.