מ"ג בראשית כז ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני מותי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הָבִיאָה לִּי צַיִד וַעֲשֵׂה לִי מַטְעַמִּים וְאֹכֵלָה וַאֲבָרֶכְכָה לִפְנֵי יְהוָה לִפְנֵי מוֹתִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הָבִ֨יאָה לִּ֥י צַ֛יִד וַעֲשֵׂה־לִ֥י מַטְעַמִּ֖ים וְאֹכֵ֑לָה וַאֲבָרֶכְכָ֛ה לִפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י מוֹתִֽי׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אֵיתַא לִי צֵידָא וַעֲבֵיד לִי תַּבְשִׁילִין וְאֵיכוֹל וַאֲבָרְכִנָּךְ קֳדָם יְיָ קֳדָם מוֹתִי׃
ירושלמי (יונתן):
אָעֵל לִי צֵידָא וְעִיבַד לִי תַּבְשִׁילִין וְאֵיכוֹל וַאֲבָרְכִינָךְ קֳדָם יְיָ קֳדָם דְאֵמוּת:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפני ה'" - ברשותו שיסכים על ידי

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

לפני ה': בשם ה', אבל נמרוד גבור ציד לפני ה' פירושו בכל העולם, וכן נינוה היתה עיר גדולה לאלוקים בכל עולמו של הקב"ה לא היתה עיר גדולה כנינוה:


אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

לפני מותי — כמו 'בטרם אמות':

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואברככה לפני ה' לפני מותי" - לא נזכר בכל הפרשה לפני ה' רק במקום הזה כי אמרה לו אמו הברכה לפני ה' תהיה ברוח הקדש ואם יתברך בה עשו אחיך תתקיים בו בזרעו לעולם ואין לך עמידה לפניו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ו - ז) "ורבקה אמרה הנה שמעתי וכו'". לא הגידה לו מ"ש שא כליך וצא השדה, שאז לא ירצה יעקב לילך באשר רצון אביו שיצא דוקא אל השדה, לכן אמרה שאינו מקפיד רק שיביא לו ציד אף שיהיה מציד שבבית, גם שנתה מ"ש ואברכך לפני מותי והיא אמרה לפני ה', בל יאמר יעקב מה תועיל לי הברכה אחר שדעתו הוא על עשו, ומה בכך שיסמוך ידו עלי, הלא את עשו יברך בכל מקום שהוא, ע"ז אמרה ואברככה לפני ה', ר"ל שאין הנביא פועל נבואתו והוא רק כלי לבד להגעת הרצון האלהי, ואין הדבר תלוי בכונתו כמו מי שנתכוין לזרוע חטים וזרע שעורים בטעות יצמחו שעורים, וכמ"ש הרי"א שהמברך הוא רק מכין להגעת העתידות כפי רצון ה', ואם ה' ישים בפיו לברך את יעקב לא יזיק מה שהוא יכוין על עשו, וז"ש "ואברככה לפני ה'", כי ה' יודע האמת שהוא יעקב ועליו יריק הברכה, ויצחק רק הצינור שדרך שם תעבור הודעת ה' וברכתו:


 

<< · מ"ג בראשית · כז · ז · >>