מ"ג בראשית ז ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּבֹא נֹחַ וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ וּנְשֵׁי בָנָיו אִתּוֹ אֶל הַתֵּבָה מִפְּנֵי מֵי הַמַּבּוּל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֣בֹא נֹ֗חַ וּ֠בָנָ֠יו וְאִשְׁתּ֧וֹ וּנְשֵֽׁי־בָנָ֛יו אִתּ֖וֹ אֶל־הַתֵּבָ֑ה מִפְּנֵ֖י מֵ֥י הַמַּבּֽוּל׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְעָאל נֹחַ וּבְנוֹהִי וְאִתְּתֵיהּ וּנְשֵׁי בְנוֹהִי עִמֵּיהּ לְתֵיבְתָא מִן קֳדָם מֵי טוֹפָנָא׃
ירושלמי (יונתן):
וְעַל נחַ וּבְנוֹהִי וְאִינְתְּתֵיהּ וּנְשֵׁי בְנוֹי עִמֵיהּ לְתֵיבוּתָא מִן קֳדָם מוֹי דְטוּבְעָנָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נח ובניו" - האנשים לבד והנשים לבד לפי שנאסרו בתשמיש המטה מפני שהעולם שרוי בצער

"מפני מי המבול" - אף נח מקטני אמנה היה מאמין ואינו מאמין שיבא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נֹחַ וּבָנָיו – הָאֲנָשִׁים לְבָד וְהַנָּשִׁים לְבָד, לְפִי שֶׁנֶּאֶסְרוּ בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה מִפְּנֵי שֶׁהָעוֹלָם שָׁרוּי בְּצַעַר.
מִפְּנֵי מֵי הַמַּבּוּל – אַף נֹחַ מִקְּטַנֵּי אֲמָנָה הָיָה, מַאֲמִין וְאֵינוֹ מַאֲמִין שֶׁיָּבֹא הַמַּבּוּל, וְלֹא נִכְנַס לַתֵּיבָה עַד שֶׁדְּחָקוּהוּ הַמַּיִם.

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מפני מי המבול — מפני פחד מי המבול. והנה באותם השבעה ימים באו מעצמם מן הבהמה הטהורה רבות, וכן מהעוף הטהור; ומהאחרים וכל רומש, זכר ונקבה באו:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ז) "ויבא". אז היו כמה הבדלים מן מה שהיו שבעה ימים קודם. א] ויבא נח ובניו ואשתו וכו' שבאו כולם, שז' ימים קודם לא בא רק נח לבדו ופינה לשם כלי ביתו ובהמותיו, כי עתה לא באו מפני ציווי ה' לבד רק מפני מי המבול שהכריחם לבא (וגם אז נאסרו בתשמיש כמ"ש חז"ל ממ"ש נח ובניו בפ"ע ואשתו ונשי בניו בפ"ע):

 

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויבוא נח וגו' מפני מי המבול. אמר ר' יוחנן: נח מחוסר אמנה היה; אילולי שהגיעו מים עד קרסוליו, לא היה נכנס בתיבה.

<< · מ"ג בראשית · ז · ז · >>