גור אריה על רש"י בראשית ז

פסוק יגעריכה

למדך הכתוב שהיו בני דורו וכו' - דאם לא כן בעצם למה לי, לכתוב ביום הזה בא נח.