מ"ג במדבר לה יג

מקראות גדולות במדבר


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתֵּנוּ שֵׁשׁ עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהֶעָרִ֖ים אֲשֶׁ֣ר תִּתֵּ֑נוּ שֵׁשׁ־עָרֵ֥י מִקְלָ֖ט תִּהְיֶ֥ינָה לָכֶֽם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְקִרְוַיָּא דְּתִתְּנוּן שֵׁית קִרְוֵי שֵׁיזָבוּתָא יִהְוְיָן לְכוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וְקִרְוַיָא דְתִתְּנוּן שִׁית קִרְוִין קַלְטַן קָטוֹלָא יֶהֱוְיַן לְכוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שש ערי מקלט" - (מכות ט) מגיד שאע"פ שהבדיל משה בחייו ג' ערים בעבר הירדן לא היו קולטות עד שנבחרו שלש שנתן יהושוע בארץ כנען (ספרי)

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)

והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה - עם הראשונות. אתה אומר עם הראשונים, או אינו אלא חוץ מן הראשונות? כשהוא אומר את שלש הערים תתנו מעבר לירדן, ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען, אלו הם: דברים ד בצר במדבר בארץ המישור לראובני ואת ראמות בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי. וכנגדן ג' בארץ כנען, שנאמר יהושע כ ויקדישו את קדש בגליל בהר, ואת שכם בהר אפרים, ואת קרית הארבע היא חברון בארץ כנען. נמצינו למדים ששוו שני שבטים ומחצה שבעבר הירדן לתשעת השבטים ומחצה שבארץ כנען. לפי דרכינו למדנו שרוב שופכי דמים - בארץ גלעד:

ערי מקלט תהיינה לכם - אין לי אלא שקולטות בארץ. בחו"ל מנין? ת"ל תהיינה.

<< · מ"ג במדבר · לה · יג · >>