מ"ג במדבר יח יא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם כל טהור בביתך יאכל אתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְזֶה לְּךָ תְּרוּמַת מַתָּנָם לְכָל תְּנוּפֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְךָ נְתַתִּים וּלְבָנֶיךָ וְלִבְנֹתֶיךָ אִתְּךָ לְחָק עוֹלָם כָּל טָהוֹר בְּבֵיתְךָ יֹאכַל אֹתוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְזֶה־לְּךָ֞ תְּרוּמַ֣ת מַתָּנָ֗ם לְכׇל־תְּנוּפֹת֮ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ לְךָ֣ נְתַתִּ֗ים וּלְבָנֶ֧יךָ וְלִבְנֹתֶ֛יךָ אִתְּךָ֖ לְחׇק־עוֹלָ֑ם כׇּל־טָה֥וֹר בְּבֵיתְךָ֖ יֹאכַ֥ל אֹתֽוֹ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְדֵין לָךְ אַפְרָשׁוּת מַתְּנָתְהוֹן לְכָל אֲרָמוּת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָךְ יְהַבְתִּנּוּן וְלִבְנָךְ וְלִבְנָתָךְ עִמָּךְ לִקְיָם עָלַם כָּל דְּיִדְכֵּי בְּבֵיתָךְ יֵיכוֹל יָתֵיהּ׃
ירושלמי (יונתן):
וְדֵין דְזָכִיתִי לָךְ אַפְרָשׁוּת מַתְּנַתְהוֹן לְכָל אֲרָמוּת בְּנֵי יִשְרָאֵל לָךְ יְהַבְתִּינוּן וְלִבְנָךְ וְלִבְנָתָךְ עִמָךְ לִקְיַים עֲלָם כָּל דְיִדְכֵּי בְּבֵיתָךְ יֵיכוּל יָתֵיהּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תרומת מתנם" - המורם מן התודה ומהשלמים ומאיל נזיר

"לכל תנופת" - שהרי אלו טעונין תנופה

"כל טהור" - (ספרי) ולא טמאים ד"א כל טהור לרבות אשתו

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

תְּרוּמַת מַתָּנָם – הַמּוּרָם מִן הַתּוֹדָה וּמֵהַשְּׁלָמִים וּמֵאֵיל נָזִיר (ספרי שם).
לְכָל תְּנוּפֹת – שֶׁהֲרֵי אֵלּוּ טְעוּנִין תְּנוּפָה (שם).
כָּל טָהוֹר – וְלֹא טְמֵאִים; כָּל טָהוֹר, לְרַבּוֹת אִשְׁתּוֹ (שם).

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תרומת מתנם" מה שהבעלים נותנין לכהנים מן הקדשים הקלים שיש לבעלים חלק בהם:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כד ""וזה לך תרומת מתנם", אחר שחשב המתנות של קדשי קדשים חשיב קדשים קלים וגם אלה התבארו במקומם וחשבם פה להודיע שגם עליהם כרת ברית מלח:

"כה "תרומת מתנם, פרש"י המורם מהתודה ומהשלמים ומאיל נזיר וג' אלו הם טעונים תנופה. והנה גם זה מבואר במקומו וכן מ"ש כל טהור בביתך יאכל אותו לא היה צ"ל שגם ישראל נזהרו שלא יאכלו קדשים בטומאה רק שבא כאן ללמד שעם אהרן כרת ברית ע"ז ועל תנאי זה נתן לו המתנות בברית מלח:

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)

וזה לך תרומת. מגיד הכתוב שכשם שכלל הכתוב את קדשי קדשים לגזור דין ולכרות להם ברית כך כלל את קדשים קלים לגזור דין ולכרות להם ברית: לכל תנופות בני ישראל. להביא את הדבר שיטעון תנופה: לך נתתים ולבניך ולבנותיך אתך לחק עולם. עד שינהוג הדבר לדורות: כל טהור בביתך יאכל אותו. הקב"ה כרת ברית עם אהרן על קדשים קלים שלא יהיו נאכלים אלא לטהורים: כל חלב יצהר כל חלב תירוש ודגן. מגיד הכתוב שכשם שכלל הכתוב את קדשי מקדש לגזור דין ולכרות להם ברית כך כלל הכתוב את קדשי גבול לגזור דין ולכרות להם ברית.

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

וזה לך תרומת מתנם. וכן למעלה זה יהיה לך. שני פעמים זה עולה כ"ד רמז לכ"ד מתנות כהונה:

<< · מ"ג במדבר · יח · יא · >>