מ"ג במדבר ז טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פַּר אֶחָד בֶּן בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ אֶחָד בֶּן שְׁנָתוֹ לְעֹלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
פַּ֣ר אֶחָ֞ד בֶּן־בָּקָ֗ר אַ֧יִל אֶחָ֛ד כֶּֽבֶשׂ־אֶחָ֥ד בֶּן־שְׁנָת֖וֹ לְעֹלָֽה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
תּוֹר חַד בַּר תּוֹרֵי דְּכַר חַד אִמַּר חַד בַּר שַׁתֵּיהּ לַעֲלָתָא׃
ירושלמי (יונתן):
תּוֹר חָד בַּר תּוֹרִין בַּר תְּלַת שְׁנִין דְכַר חָד בַּר תַּרְתֵּין שְׁנִין וְאִימַר חָד בַּר שַׁתֵּיהּ תְּלָתֵיהוֹן קְרַב רַב שִׁבְטָא דִיהוּדָה לַעֲלָתָא:
ירושלמי (קטעים):
תּוֹר חָד בַּר תּוֹרִין בַּר תְּלַת שְׁנִין דְכַר חָד בַּר תַּרְתֵּין שְׁנִין אִמַר חָד בַּר שַׁתְיֵהּ לַעֲלָתָא הֲוָה רַב שִׁבְטָא מַקְרִיב לְעֵילָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פר אחד" - מיוחד שבעדרו

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

פַּר אֶחָד – מְיֻחָד שֶׁבְּעֶדְרוֹ (ספרי נ).

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"[""קנו""] ""פר אחד", כבר התבאר בסדר מצורע (סי' יז בת"א) באורך שכ"מ שנאמר מס"פר אחד" ע"ש היחיד בא להורות שהיה מיוחד ומצוין באיזה דבר וגם משמיענו שאת המובחר לקח לעולה והפחות ממנו הביאו לשלמים. והנה במ"ש כבש בן שנתו לעולה יש לטעות שרק הכבש היה לעולה וידענו זה ממ"ש אח"כ כל הבקר לעולה ובהפך ממ"ש שם וכל בקר זבח השלמים יש לטעות שרק הבקר היו לשלמים, שלכן בא שם בקר בסמיכות וידענו מפה שאמר ולזבח השלמים שמוסב על כולם, והגהתי כגי' הגר"א, וידוע שהחטאת אינה באה נדבה ואמר בזבחים (דף ט) דחטאת נחשון עולה היא והיה הוראת שעה והיה כדוגמת שעיר ר"ח שמכפרים על טומאה שאין בה שום ידיעה, וזה מכפר על טומאת התהום:

"קנז "זה קרבן נחשון, ר"ל שהביא משלו כנ"ל (סי' קנ"ג), ואמר מלת זה שבא להוציא דבר אחר, שאין היחיד מביא קטורת נדבה כן גרס בפסיקתא זוטרתא ואין מביאין חטאת שלא על

חטא ושאין קרבן יחיד אחר דוחה שבת וטומאה שנשיא אפרים הקריב בשבת ונשיאים הראשונים לא הטהרו מט"מ שלא נשרפה הפרה עד יום השני:

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

פר אחד. כנגד אברהם ואל הבקר רץ אברהם. איל כנגד יצחק. כבש כנגד יעקב והכשבים הפריד יעקב. פר איל כבש. בגימטריא אברהם יצחק ויעקב:

<< · מ"ג במדבר · ז · טו · >>