מ"ג במדבר ו ומקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל ימי הזירו ליהוה על נפש מת לא יבא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל יְמֵי הַזִּירוֹ לַיהוָה עַל נֶפֶשׁ מֵת לֹא יָבֹא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּל־יְמֵ֥י הַזִּיר֖וֹ לַיהֹוָ֑ה עַל־נֶ֥פֶשׁ מֵ֖ת לֹ֥א יָבֹֽא׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
כָּל יוֹמִין דִּנְזִיר קֳדָם יְיָ עַל נַפְשָׁת מִיתָא לָא יֵיעוֹל׃
ירושלמי (יונתן):
כָּל יוֹמִין דְיַפְרֵישׁ לִשְׁמָא דַיְיָ עַל בַּר נַשׁ דְמִית לָא יֵיעִיל:

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על נפש מת לא יבא" לא יחלל עסקי קדושתו להתעסק בכבוד מתים כמו הענין בכהן גדול וכאמרם ז"ל המבלי אין קברים בטבריא שלחתיך בנציבין (במרדכי דמועד קטן בדיני אבילות הביא המאמר הזה בשם הירושלמי):

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)


קד. כל ימי הזירו לה' על נפש מת לא יבא הרי הכתוב משיאו מכלל תגלחת ובא לו ללמד על הטומאה .

קה. על נפש (מת) לא יבא שומע אני נפשות בהמה במשמע תלמוד לומר (לאביו ולאמו) על נפש מת לא יבא במה ענין מדבר בנפשות אדם. רבי ישמעאל אומר אינו צריך שכבר נאמר לא יבא בנפשות המטמאות בביאה הכתוב מדבר אלו הם, אלו נפש אדם.

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

על נפש מת לא יבא. לומר לך שאם תשרה עליו שכינה מחמת נזרו שלא יאמרו שהוא דורש אל המתים. ל' פעמים כתיב נדר ונזירות בפרשה דסתם נזירות שלשים יום וכן ג"כ יהיה עולה שלשים:

<< · מ"ג במדבר · ו · ו · >>