מ"ג אסתר י א


מ"ג אסתר · י · א · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישם המלך אחשרש [אחשורוש] מס על הארץ ואיי הים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּשֶׂם הַמֶּלֶךְ אחשרש [אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ] מַס עַל הָאָרֶץ וְאִיֵּי הַיָּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֩שֶׂם֩ הַמֶּ֨לֶךְ אחשרש אֲחַשְׁוֵר֧וֹשׁ ׀ מַ֛ס עַל־הָאָ֖רֶץ וְאִיֵּ֥י הַיָּֽם׃

תרגום

תרגום אחד (כל הפרק)

ושוי מלכא אחשורוש כרגא על ארעא והפרכי ימא:

תרגום שני

לפירוש "תרגום שני" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ושוי מלכא אחשורוש תמא על ארעא וכד ידע מלכא אחשורוש עמה דאסתר ותולדתה שוי יתהון בני חורין בגו עלמא ושעבד כולהון בני אומתא וכולהון מלכוותא ושוי תמא על ארעא ועל תגארי ימא.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות:
למה שם מס,
ולמה מספרו פה :
ומה ענין להמגילה תקפו וגבורתו של אחשורוש :
וישם, מספר איך הצליח מרדכי בהנהגתו בעניני המלוכה, שכבש מדינות רבות בחיל המלך עד ששם המלך מס על כל הארצות הסמוכים אל מלכותו :

מדרש רבה (כל הפסוק)

אסתר רבה י א 

אור חדש

פרק י/פסוק א

(ספר אור חדש עמוד רכב) וישם המלך אחשורש מס (אסתר י, א) הזכיר זה כאן שר"ל כי בשביל המעשה הגדול שעשה בהמן היה לאחשורוש אימת המלכות עד שהיו שומעים לו הכל אע"ג שהיה מטיל עליהם מס על הארץ עד שנעשו הכל רשים בימיו אפילו הכי היו שומעין אליו וקבלו המס עליהם וכל זה כאשר ראו אימת מלכות שעשה עם המן ולכך כתיב ג"כ אחריו וכל מעשה תקפו וגבורתו (שם ב) ג"כ שכל זה מפני אימתו כאשר היה גובר על המן ועל בניו נפל אימתו על הכל ועוד יראה והיא עיקר כי אחשורוש שהגדיל את מרדכי דבר זה היה סבה שיהיה אחשורוש יותר גדול עד שהיו שומעים לו וקבלו גזירותו שהטיל מס עליהם וכדכתיב (שם א) וישם מלך אחשורוש מס על הארץ

מ"ג אסתר · י · א · >>