מ"ג אסתר י ב


<< · מ"ג אסתר · י · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְכָל מַעֲשֵׂה תָקְפּוֹ וּגְבוּרָתוֹ וּפָרָשַׁת גְּדֻלַּת מָרְדֳּכַי אֲשֶׁר גִּדְּלוֹ הַמֶּלֶךְ הֲלוֹא הֵם כְּתוּבִים עַל סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי מָדַי וּפָרָס.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְכׇל־מַעֲשֵׂ֤ה תׇקְפּוֹ֙ וּגְב֣וּרָת֔וֹ וּפָרָשַׁת֙ גְּדֻלַּ֣ת מׇרְדֳּכַ֔י אֲשֶׁ֥ר גִּדְּל֖וֹ הַמֶּ֑לֶךְ הֲלוֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֙פֶר֙ דִּבְרֵ֣י הַיָּמִ֔ים לְמַלְכֵ֖י מָדַ֥י וּפָרָֽס׃

תרגום

תרגום אחד (כל הפרק)

וכל עובדא דתוקפיה וגבורתיה ופירוש רבות מרדכי די רבייה מלכא הלא אנון כתיבין על ספר פתגמי יומיא למכי מדאי ופרסאי:

תרגום שני

לפירוש "תרגום שני" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

וכל עובדיה דתוקפיה וגבורתיה ופירוש רבותיה דמרדכי דרבי יתיה מלכא הלא אינון כתיבין על סיפרא דמילי יומיא למלכי מדי ופרס.

מדרש רבה (כל הפסוק)

אסתר רבה י ב 

אור חדש

פרק י/פסוק ב

וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי (שם) ומה עניין זה לזה אלא לומר שהגיע אחשורוש למעשה תקפו וגבורתו מה שהיו מקלים ממנו גזירת המסים הכל היה בשביל גדולת מרדכי אשר גדלו המלך וגומר ולכך הפסוקים הם כסדר מאוד ואמר למלכי מדי ופרס ולמעלה כתיב ז' שרי פרס ומדי רואי פני המלך ולפי פשוטו יש לפרש כי למעלה סמך מדי אל המלך מפני שהם סמוכים אל המלך יותר מן פרס ולכך כתיב (שם א, יד) פרס ומדי רואי פני המלך וכאן שהזכיר אשר גדלו המלך הלא הם כתובים על דברי הימים למלכי מדי ופרס (שם י, ב) סמך ג"כ מדי אל המלך מפני שהוא קרוב אל המלכות ושניהם ענין אחד ורז"ל דרשו (מגילה דף יב.) כתיב (שם י, ב) למלכי מדי ופרס וכתיב (שם א, יד) שבעת שרי פרס ומדי רואי פני המלך דאתנו בהדדי אי מינן מלכי מנייכו הפרכא ואי מינן הפרכא מנייכי מלכא.

<< · מ"ג אסתר · י · ב · >>