מ"ג אסתר ג יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר ושללם לבוז

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְנִשְׁלוֹחַ סְפָרִים בְּיַד הָרָצִים אֶל כָּל מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ לְהַשְׁמִיד לַהֲרֹג וּלְאַבֵּד אֶת כָּל הַיְּהוּדִים מִנַּעַר וְעַד זָקֵן טַף וְנָשִׁים בְּיוֹם אֶחָד בִּשְׁלוֹשָׁה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ שְׁנֵים עָשָׂר הוּא חֹדֶשׁ אֲדָר וּשְׁלָלָם לָבוֹז.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְנִשְׁל֨וֹחַ סְפָרִ֜ים בְּיַ֣ד הָרָצִים֮ אֶל־כׇּל־מְדִינ֣וֹת הַמֶּ֒לֶךְ֒ לְהַשְׁמִ֡יד לַהֲרֹ֣ג וּלְאַבֵּ֣ד אֶת־כׇּל־הַ֠יְּהוּדִ֠ים מִנַּ֨עַר וְעַד־זָקֵ֜ן טַ֤ף וְנָשִׁים֙ בְּי֣וֹם אֶחָ֔ד בִּשְׁלוֹשָׁ֥ה עָשָׂ֛ר לְחֹ֥דֶשׁ שְׁנֵים־עָשָׂ֖ר הוּא־חֹ֣דֶשׁ אֲדָ֑ר וּשְׁלָלָ֖ם לָבֽוֹז׃

תרגום

תרגום אחד (כל הפרק)

ולשדרא פטקין בידא דריהטונין לכל פלכי מלכא לשיצאה ולקטלא ולהובדא ית כל יהודאי מן עולימא ועד סבא טפליא ונשיא ביומא חדא התלת עסר יומין לירח תרי עסר הוא ירחא דאדר ושלליהון לעדאה:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונשלוח ספרים" - ויהיו נשלחים ספרים אישטר"א טרמי"ש בלע"ז והוא מגזרת (שופטים יא) אם נלחום נלחם (שמואל א' א ב) הנגלה נגליתי (הושע י') נדמה נדמה

"בשלושה עשר לחדש שנים עשר" - ביום י"ג לאותו חדש שהוא י"ב לחדשי השנה

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וְנִשְׁלוֹחַ סְפָרִים – וְיִהְיוּ נִשְׁלָחִים, אישטר"א טרמי"ש [estre tramis = להיות נמסרים] בְּלַעַ"ז. וְהוּא מִגִּזְרַת "אִם נִלְחוֹם נִלְחַם" – "נִלְחוֹם" (שופטים יא,כה); "הַנִגְלֹה נִגְלֵיתִי" – "נִגְלֹה" (שמ"א ב,כז); "נִדְמֹה נִדְמֵיתִי" – "נִדְמֹה" (הושע י,טו).
בִּשְׁלוֹשָׁה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ שְׁנֵים עָשָׂר – בְּיוֹם שְׁלוֹשָׁה עָשָׂר לְאוֹתוֹ חֹדֶשׁ שֶׁהוּא שְׁנֵים עָשָׂר לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

ונשלוח, זאת שנית ששלח הספרים תיכף ביום ההוא ביד הרצים, כדי שאף שירצה המלך לחזור בדבר לא יוכל להשיב את הספרים כי כתב אשר נכתב בשם המלך אין להשיב, וגם בחר שהשמד הכללי יהיה בכל המדינות ביום אחד כדי שלא יהיה להם שארית ופליטה, וגם לא באר בכתבו שהגזרה כוללת כל המדינות, כמו שבאר מרדכי בכתביו, כדי שכל שר ופחה יחשוב שרק במדינתו נגזר זאת, ויירא יותר לשנות דבר [ועיין לקמן ח' בארתי יתר השנויים שבין מכתבי המן למכתבי מרדכי] :

מדרש רבה (כל הפסוק)

<< · אסתר רבה · ג · יג · >>


יג.    [ עריכה ]
"לְהָבִיא אֶת וַשְׁתִּי הַמַּלְכָּה לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ בְּכֶתֶר מַלְכוּת" א"ר איבו כפרתן של ישראל כשישראל אוכלין ושותין ושמחין הן מברכין ומשבחין ומקלסין להקב"ה וכשאומות העולם אוכלין ושותין מתעסקין הן בדברי תפלות זה אומר מדיות נאות וזה אומר פרסיות נאות אמר להם אותו טיפש כלי שאותו האיש משתמש בו אינו לא מדית ולא פרסית אלא כשדית מבקשים אתם לראותה אמרו לו הן ובלבד שתהא ערומה אמר להון הן וערומה ר' פנחס ור' חמא בר גוריא בשם רב אמר בקשה ליכנס אפילו בצלצול כזונה ולא הניחו אותה אמר לון וערומה אמר אכנס בלא כתר הן אומרים שפחה היא זו תלבש בגדי מלכות ותכנס א"ר הונא אין הדיוט משתמש בבגדי מלכות:

<< · מ"ג אסתר · ג · יג · >>