מ"ג איוב לח טו


<< · מ"ג איוב · לח · טו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיִמָּנַע מֵרְשָׁעִים אוֹרָם וּזְרוֹעַ רָמָה תִּשָּׁבֵר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיִמָּנַ֣ע מֵרְשָׁעִ֣ים אוֹרָ֑ם
  וּזְר֥וֹעַ רָ֝מָ֗ה תִּשָּׁבֵֽר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימנע" - אז מרשעים אורם וכן הוא אומר וזרוע רמה תשבר

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימנע" - ואז עם כי תהיה הצלחה על הצדיקים לא יוכלו לו הרשעים כי מהם ימנע אור הצלחתם ואז תשבר זרוע הרמה של בעלי הזרוע וכאלו ישיב בזה על תלונתו בעבור הגמול והעונש לומר אז יקבל כ"א כמפעלו 

מצודת ציון

"רמה" - גבוהה ונשאה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימנע", וגם בהויית האור הניח אפשריית להפרע מן הרשעים, במה שבזה "מנע מרשעים אורם", אם מצד הטבע כי האור הזורח הוא חשך לרשעים כמ"ש בס' כ"ד כי יחדו בקר למו צלמות, שבבא הבקר יכירו מעשיהם ואז "זרוע רמה תשבר" כי יעשו בהם משפטים, וגם הכין אפשרות אל חשך השגחיי, אשר יצטרך לפעמים לתשלומי הרשעים, כמו חשך מצרים, במה שהכין את האור באופן שיש אפשרות לסילוק האור ובא החשך תחתיו, כמ"ש יוצר אור ובורא חשך כמ"ש בפי' שם, ואז ימנע אור מן הרשעים וזרוע רמה תשבר ע"י ההשגחה:

 

<< · מ"ג איוב · לח · טו · >>