מ"ג איוב לב יא

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הן הוחלתי לדבריכם אזין עד תבונתיכם עד תחקרון מלין

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֵן הוֹחַלְתִּי לְדִבְרֵיכֶם אָזִין עַד תְּבוּנֹתֵיכֶם עַד תַּחְקְרוּן מִלִּין.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֵ֤ן הוֹחַ֨לְתִּי ׀ לְֽדִבְרֵיכֶ֗ם
  אָ֭זִין עַד־תְּב֥וּנֹֽתֵיכֶ֑ם
    עַֽד־תַּחְקְר֥וּן מִלִּֽין׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הן", ר"ל הנה כבר יצאתי ידי חובתי בכל הפרטים, כי לפלס את דברי חברו ולחקור את דעתו, צריך,

  • א) שישמע את הצעותיו ואת התולדות אשר יוליד בשכלו,
  • ב) צריך לעלות עד ההקדמות והשרשים שמהם יוציא את התולדות,
  • ג) צריך לשמוע את כל דבריו מראש ועד סוף, וכ"ז עשיתי,
  • א) "שהוחלתי לדבריכם" ושתקתי עד שגמרתם כל דבריכם,
  • ב) "אזין עד תבונותיכם", שהטיתי אזני עד ראש ההקדמות ושרשם התבוניים, כי המושכלות הראשונות שעליהם יבנו בניני החכמה להוציא מהם היקשים ותולדות, מוצאם ממקור התבונה,
  • ג) "עד תחקרון מלין", שהמתין עד חקירותיהם ותולדותיהם והוצאותיהם, עד חקרו כל החקירות ובארו ופרשו דבריהם בכל הפרטים היוצאים מהם:


ביאור המילות

"אזין". יל"פ מענין מאזנים, כמו אזן וחקר, שקלתי הדברים במאזני השכל:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הן הוחלתי" - הנה כבר שמרתי דרכי המוסר כי הוחלתי עד אשמע דבריכם והייתי מאזין אמרים עד התמו דברי תבונותיכם עד תשלימו לחקור אמרים והוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"הוחלתי" - ענין המתנה כמו ויחל עוד (בראשית ח)

"אזין" - אקשיב באזני

<< · מ"ג איוב · לב · יא · >>