<< · מ"ג איוב · כד · ה · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֵן פְּרָאִים בַּמִּדְבָּר יָצְאוּ בְּפָעֳלָם מְשַׁחֲרֵי לַטָּרֶף עֲרָבָה לוֹ לֶחֶם לַנְּעָרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֵ֤ן פְּרָאִ֨ים ׀ בַּ֥מִּדְבָּ֗ר
  יָצְא֣וּ בְּ֭פׇעֳלָם מְשַׁחֲרֵ֣י לַטָּ֑רֶף
    עֲרָבָ֥ה ל֥וֹ לֶ֗֝חֶם לַנְּעָרִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן פראים" - הפראים שהם לימודי מדבר לארוב את העוברים

"יצאו בפעלם" - יצאו למלאכתן ומה היא הפעולה משחרי לטרף מבקשים לטרוף

"ערבה לו לחם לנערים" - למשרתיו ונעריו של רשע הערבה והמדבר המה לו לחם לצרכם שמשם הוא חוטף ואוכל וגוזל מה שהם אוכלים לנערים הם ההולכים אתו לגזול כמו רק אשר אכלו הנערים (בראשית יד)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פראים" - חמור הבר

"משחרי" - דורשים ומבקשים כמו ומשחרי ימצאונני (משלי ח)

"ערבה" - ענינו כמו מדבר 

מצודת דוד

"הן פראים" - הנה הם כמו הפראים אשר במדבר כי כ"כ יצאו המדברה בעבור פעלם אשר המה משחרים שמה לטרוף טרף להרוג אנשים

"ערבה לו" - מוציא לעצמו מן הערבה מאכל נעריו כי גוזל כל העובר בה וממנו פרנסת אנשי ביתו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן פראים", מוסיף מין רשעים שאין דרים בישוב כלל, רק הם דומים כפראים חיתו טרף אשר במדבר, שכמוהם "יצאו בפעלם משחרי לטרף", שבכל שחר יוצאים לבקש טרף וזה פעולתם תמיד, וכן כמו הפראים כן "ערבה לו לחם לנערים", שלחם נעריו ובניו הוא הערבה, שמשם יביא לחמו מטרף וציד ורצח, ואינם שוכנים בישוב כלל רק במדבר:

ביאור המילות

"במדבר, ערבה". הערבה הוא מקום שגדלים בו קוצים ועצים פראים אשר במדבר (ישעיה ל"ה) ושם יתחבאו נעריו, כמו שגורי החיות ישארו בחוריהם בערבה והגדולים יצאו במדבר לטרף:
 

<< · מ"ג איוב · כד · ה · >>