מ"ג איוב כד ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בשדה בלילו יקצירו [יקצורו] וכרם רשע ילקשו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּשָּׂדֶה בְּלִילוֹ יקצירו [יִקְצוֹרוּ] וְכֶרֶם רָשָׁע יְלַקֵּשׁוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּ֭שָּׂדֶה בְּלִיל֣וֹ יקצירו יִקְצ֑וֹרוּ
  וְכֶ֖רֶם רָשָׁ֣ע יְלַקֵּֽשׁוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשדה" - של אחרים

"בלילו" - יבולו

"יקצורו" - לגזול

"וכרם רשע ילקשו" - וכרמים של אחרים הרשעים האלו נוטלים פריים ילקשו אשפריימנ"ט נוטלים לקש שלהם לקש לשון צמח פרי כמו בתחלת עלות הלקש (עמוס ז) תירגם יונתן צימוח וכן יסד ר"א (בהושענא אדמה מארר) לקש מארבה (ד"א וכרם רשע ילקשו ילקשו אותה מהשחיתה כי את של העניים ויתומים הם אוכלים ילקשו כמו ופיהם פערו למלקוש זמן ארוך וכמו לקישיא ללבן)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(ו-ז-ח) "בשדה", והפועלים שלו "אשר יקצרו בליל" ותבואת הרשע הזה "בשדהו, ואשר ילקשו את כרמו", הם "ילינו ערום בשדה", מפני "שאין להם לבוש" ללבוש, ואף "לא כסות" לכסות ע"א "בקרה", ומי הם פועלים האלה, אומר.


ביאור המילות

"בלילו". התבואה, ובא מנפ"י יבול, ומנע"ו בול, וכפולים בליל חמיץ, וי"ל מענין בלול ותערובות, כי לא ינקו התבואה רק יערבוה עם הפסולת כדרך הפראים.

"ילקשו", מורה על איחור הבצירה, כמו בטרם עלות הלקש (עמוס ז'):

"לבוש, כסות", הלבוש ללבישה, והכסות בו יכסה מלמעלה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשדה" - בכל שדה אשר ימצאו קוצרים יבולו ואם אינה שלהם אבל כרמו של רשע עם כי נח יותר לתלוש ענפי כרם מלקצור יבול שדה מ"מ יאחרו מלקחת מה ממנו עד אשר לא ימצאו ממקום אחר כי אוהבים הם את הרשע ולא ימהרו לקחת את שלו

מצודת ציון

"בלילו" - מלשון יבול ותבואה

"ילקשו" - ענין איחור כמו ופיהם פערו למלקוש (לקמן כט)

<< · מ"ג איוב · כד · ו · >>