מ"ג איוב טו כו


<< · מ"ג איוב · טו · כו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָרוּץ אֵלָיו בְּצַוָּאר בַּעֲבִי גַּבֵּי מָגִנָּיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָר֣וּץ אֵלָ֣יו בְּצַוָּ֑אר
  בַּ֝עֲבִ֗י גַּבֵּ֥י מָגִנָּֽיו׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירוץ אליו" - היה רץ אל הבורא בגובה וזקיפת צואר להכעיסו "בעבי גבי מגיניו" - בחזקת כחו גבי ל' גובה כמו ותבני לך גב (יחזקאל טז)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ירוץ אליו" - היה רץ מול ה' בצואר זקוף ובגאוה בעבור עובי גופי מגניו אשר עליו ר"ל על כי היה בוטח ברוב חזקו ותקפו 

מצודת ציון

"בעבי" - מלשון עב

"גבי" - גופי כמו לגבי חומר גביכם (לעיל יג) ויאמר על גוף כל דבר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירוץ", האל ירוצץ אותו "בצוארו" (כי הנלחם עם העומד למעלה מראשו, העליון ירוצץ על צוארו של התחתון), ירוצץ אותו "בעבי גבי מגניו" בעובי הבשר של גבו החזק כמגן:

ביאור המילות

"ירוץ". משורש רצץ, ואליו, יל"פ כחותיו שירוצץ את כחותיו ותעצומיו אשר בצוארו, כמו ואת אילי הארץ לקח.

"בעבי", כמו עב עץ (יחזקאל מ"א), על בשר העב שעל גב מגניו, היינו צלעות השדרה שדומים כמגינים על הגוף:
 

<< · מ"ג איוב · טו · כו · >>