מ"ג איוב ג ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יגאלהו חשך וצלמות תשכן עליו עננה יבעתהו כמרירי יום

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יִגְאָלֻהוּ חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת תִּשְׁכָּן עָלָיו עֲנָנָה יְבַעֲתֻהוּ כִּמְרִירֵי יוֹם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יִגְאָלֻ֡הוּ חֹ֣שֶׁךְ וְ֭צַלְמָוֶת
  תִּשְׁכׇּן־עָלָ֣יו עֲנָנָ֑ה
    יְ֝בַעֲתֻ֗הוּ כִּֽמְרִ֥ירֵי יֽוֹם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יגאלהו" - כמו לחם מגואל (מלאכי א) במה גאלנוך (שם) והוא ל' ליכלוך

"צלמות" - צל של מות (חשך) שאינו מאיר לעולם

"עננה" - אפילה

"כמרירי יום" - שדים המושלים בצהרים כמו קטב מרירי והוא מושל בצהרים שנאמר ומקטב ישוד צהרים (תהלים צא)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יגאלוהו חשך וצלמות" - ילכלך ויטנף אותו ותשכון עליו חשכת הענן

"יבעתוהו" - יפחדוהו תוקף חמימות היום ר"ל האידים העולים בסיבת תוקף החום ימנעו אורו

מצודת ציון

"יגאלהו" - כמו יגעלוהו בעי"ן ועניינו טנוף ולכלוך וכן לחם מגואל (מלאכי א)

"וצלמות" - צלו של מות הוא חשכת הקבר

"יבעתוהו" - מלשון בעתה וחרדה

"כמרירי" - ענין חמימה כמו כתנור נכמרו (איכה ה)ובאה בהכפל למ"ד הפעל על משקל סגריר (משלי כז)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"יגאלהו", מוסיף שלא יהיה חשך העדרי רק חשך קניני עד "שהחשך ילכלך אותו ע"י שישכנו עליו עננים", ובכ"ז לא ימשך מן העננים התועלת במה שהעננים יעשו צל מחורב, כי "יבעתו אותו כמרירי יום" ר"ל חמימות יום בוער, שבכ"ז יהיה חמימות ולהט היום:


ביאור המילות

"יגאלוהו". י"מ מענין גאולה שהגאולה נקשר עם הקורבה, שחשך וצלמות יהיו גואליו וקרוביו, וי"מ מענין טינוף ולכלוך, כמו וכל מלבושי אגאלתי, ויגואלו מן הכהונה, שקרוב עם ענין גיעול:

"עננה", הוא שם הקיבוץ, קבוצת עננים, וע"כ בא בלשון נקבה כמו והדגה אשר ביאור מתה, כרתו עצה (ירמיה ו'):

"כמרירי", הכ"ף שורש מענין חמימות: כמו עורנו כתנור נכמרו, ומזה כי נכמרו רחמיו, חמימות הרחמים:

 

<< · מ"ג איוב · ג · ה · >>