ירושלמי נדרים ח ו

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ח · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ו משנהעריכה

קונם יין שאיני טועם לשנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה עד ראש אדר עד ראש אדר הראשון עד סוף אדר עד סוף אדר הראשון

הלכה ו גמראעריכה

הדא אמרה ניסן ראש השנה לנדרים תשרי ראש השנה לנדרים שלא תאמר יעלה ראש חדש אדר תחת אלול ויהא מותר באלול לפום כן צריך מימר אסור בה ובעיבורה רבי אבין בשם רבי אילא והוא שנדר ואחר כן עיברו אבל אם עיברו ואחר כן נדר לא בדא לענין שכר בתים לא שנייא זה אומר אדר הראשון וזה אומר אדר השני יחלקו חדש העיבור איתא חמי לנדרים לית את חשיש ולממון את חשש אמר ר' הילא והן שעיברו ואח"כ השכיר אבל השכיר ואח"כ עיברו לא בדא ולענין שטרות כותבין באדר הראשון ובאדר השני אלא שכותבין אדר השני תיניין ר' יודה אומר אדר השני כותב תי"ו ודיו