ירושלמי נדרים ח ה

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ח · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנהעריכה

עד הגשמים עד שיהו הגשמים עד שתרד רביעה שניה רשב"ג אומר עד שיגיע זמנה של רביעה עד שיפסקו הגשמים עד שיצא ניסן כולו דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח

הלכה ה גמראעריכה

רבי זעירא בעי אמר עד הגשם אסור עד שירד הגשם אחר תמן תנינן האומר הרי עלי עצים לא יפחות משני גזירי עצים ר' יוסי בר' אמר ר' בא ממל בעי הרי עלי עץ מביא גיזר אחד אמר רבי לעזר מתניתא אמרה כן שזה קרבן בפני עצמו וזה קרבן בפני עצמו דתנינן תמן ושנים בידם שני גזירי עצים כדי לרבות בעצים תני ר' יוסי אומר כל דבר שתלוי ברביעה עד שתרד רביעה שנייה ושאין תלוי ברביעה עד שיגיע זמן רביעה תני רשב"ג אומר שבעה ימים שירדו בהן גשמים ולא פסקו ויש בהן כדי רביעה שנייה ולמה נקרא שמה רביעה שרובעת לארץ ר"מ כדעתיה ורבי יהודה כדעתיה דתנינן תמן עד אימתי שואלין את הגשמים רבי יודה אומר עד שיעבור הפסח ר"מ אומר עד שיצא ניסן