ירושלמי נדרים ח ד

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ח · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנהעריכה

עד הקיץ עד שיעשה הקיץ עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות עד שיעבור הקיץ עד שיכפילו המקצועות עד הקציר ע' שיתחילו העם לקצור קציר חטים אבל לא קציר של שעורים הכל לפי מקום נדרו אם היה בהר בהר ואם היה בבקעה בבקעה

הלכה ד גמראעריכה

כלכלות מה כלכלות של תאינים כלכלות של ענבים נישמעינה מן הדא עד שיקפלו המקצועות אית לך למימר מקצועות תאנים ולא מקצועות ענבים נישמעינה מן הדא חדא טעין צימוקין עאל לטיבריא שאל גמליאל זוגא לר' בא בר זבדא א"ל אין כל ארץ ישראל עושה משאוי אחד צימוקין ואין כל א"י עושה משאוי א' של צימוקין אלא כן א"ל אין מקום בארץ ישראל עושה משאוי אחד צימוקין עד הקציר כתיב (רות ב) עד כלות קציר השעורים וקציר החטים ואת אמר כן מה דהוא קרייא בדרום היא מתניתא בגליל נדר מן הקיץ בגליל ויורד לו לעמקים אף על פי שביכר קיץ בעמקים אסור עד שיבכר בגליל