ירושלמי דמאי


מסכת דמאי

לפי הלכות

מסכת דמאי ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי