<< | ספר יחזקאלפרק ב' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי יחזקאל ב

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח

    א ויאמר אלי בן אדם עמד על רגליך ואדבר אתך ב ותבא בי רוח כאשר דבר אלי ותעמדני על רגלי ואשמע את מדבר אלי

ג ויאמר אלי בן אדם שולח אני אותך אל בני ישראל אל גוים המורדים אשר מרדו בי המה ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה ד והבנים קשי פנים וחזקי לב אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה ה והמה אם ישמעו ואם יחדלו כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם

ו ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה ז ודברת את דברי אליהם אם ישמעו ואם יחדלו כי מרי המה

ח ואתה בן אדם שמע את אשר אני מדבר אליך אל תהי מרי כבית המרי פצה פיך ואכל את אשר אני נתן אליך ט ואראה והנה יד שלוחה אלי והנה בו מגלת ספר י ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי