פתיחת התפריט הראשי

ויקיטקסט β

פירוש ה"טורי זהב" (ט"ז) על השולחן ערוך לרבי דוד הלוי סגל.

.