ויקיטקסט:ארון הספרים היהודי/קבלה/כתבי האר"י

כמה מילים בקצרה על כתבי האר"י

כתבי האר"י נכתבו ע"י תלמידיו, שחלקם נדפסו בכתבי המהדורה קמא. עיקר הכתבים הם מה שכתב תלמידו הרח"ו, חלקם (השמונה שערים) סודרו על ידי בנו הרש"ו, וחלקם (כתבי המהדורה בתרא) הם מתוך כתבים שהרח"ו גנזם.

רבי יעקב צמח אסף ושילב בין המהדורות, ונגמרה המלאכה על ידי תלמידו רבי מאיר פאפרוש.