העמק דבר על שמות כב ד

<< | העמק דבר על שמותפרק כ"ב • פסוק ד' |
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות כ"ב, ד':

כִּ֤י יַבְעֶר־אִישׁ֙ שָׂדֶ֣ה אוֹ־כֶ֔רֶם וְשִׁלַּח֙ אֶת־בְּעִירֹ֔ה וּבִעֵ֖ר בִּשְׂדֵ֣ה אַחֵ֑ר מֵיטַ֥ב שָׂדֵ֛הוּ וּמֵיטַ֥ב כַּרְמ֖וֹ יְשַׁלֵּֽם׃


(שמות כב ד): "כי יבער איש" - פשוטו של מקרא הוא כהירושלמי ריש מסכת בבא קמא:

  • "כי יבער איש" היינו רגל, משום הכי כתיב "שדה או כרם", דרגל בהמה משבר ענפי הכרם;
  • "ושילח את בעירה..." היינו שן, שאינו רגיל לאכול אלא שדה.

ובתלמוד דילן רבו הדיוקים והדרשות.