הגאון מווילנה על משלי כ כז

(משלי כ כז): "נר ה' נשמת אדם" - כי באדם יש:

  • מחשבה,
  • דיבור,
  • ומעשה.

וכנגדן הן:

  • (דברי הימים ב טז ט): "עיני ה' משוטטות בכל הארץ" הרואין את כל מעשה בני אדם,
  • ואזניו - שומעים כל דבר היוצא מפי אדם,
  • ו"נשמת אדם" היא כ"נר", ש"חופש כל חדרי בטן", המחשבות, ואחר-כך עולה ומעידה עליו.

ועוד: "נר ה'", נפש ורוח; נשמת אדם היא נשמה וחיה; הם חופשין "כל חדרי בטן". ואמר "חופש" (בלשון יחיד) כי הכל אחד הוא.