הגאון מווילנה על משלי כ


פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי כ כד): "מה' מצעדי גבר" - ההבדל שבין אדם לבין גבר כבר כתבנו למעלה.

ואמר שמצעדי גבר, והיא הפעולה עצמה, היא מה'.

"ואדם מה יבין דרכו" - כלומר, והאדם, מה עושה ומה צריך לעשות? ואמר, שאין צריך אלא שיבין דרכו הצריך לו, וכאשר ישכיל ויבין דרכו, ויסקל המסילה ויתחיל לילך בה, אז מה' מצעדי גבר, כמו שאמרו (שבת קד.): "הבא ליטהר - מסייעין אותו".

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי כ כז): "נר ה' נשמת אדם" - כי באדם יש:
  • מחשבה,
  • דיבור,
  • ומעשה.

וכנגדן הן:

  • (דברי הימים ב טז ט): "עיני ה' משוטטות בכל הארץ" הרואין את כל מעשה בני אדם,
  • ואזניו - שומעים כל דבר היוצא מפי אדם,
  • ו"נשמת אדם" היא כ"נר", ש"חופש כל חדרי בטן", המחשבות, ואחר-כך עולה ומעידה עליו.
ועוד: "נר ה'", נפש ורוח; נשמת אדם היא נשמה וחיה; הם חופשין "כל חדרי בטן". ואמר "חופש" (בלשון יחיד) כי הכל אחד הוא.

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חסד ואמת יצרו מלך" - הם סובבים את המלך, שעושה חסד עם מי שצריך לחסד ועושה אמת למי שצריך לאמת.

וההבדל שבין חסד ואמת - כתבתי למעלה, ובפירוש על יהושע.

"וסעד בחסד כסאו" - אף כסאו הנכון למשפט, אף על פי כן הוא סועדו בחסד.

והעניין: שמלך הוא הקב"ה.