הגאון מווילנה על משלי כ כח

"חסד ואמת יצרו מלך" - הם סובבים את המלך, שעושה חסד עם מי שצריך לחסד ועושה אמת למי שצריך לאמת.

וההבדל שבין חסד ואמת - כתבתי למעלה, ובפירוש על יהושע.

"וסעד בחסד כסאו" - אף כסאו הנכון למשפט, אף על פי כן הוא סועדו בחסד.

והעניין: שמלך הוא הקב"ה.