הגאון מווילנה על משלי כח כז

(משלי כח כז): "נותן לרש אין מחסור" - כי (משלי יא כד): "יש מפזר ונוסף עוד", אבל חיסרון לעולם לא יהיה לו, ויש מהם שנוסף להם עוד.

"ומעלים עיניו רב מארות" - יהיו לו הרבה מארות וגדולות.