קטגוריה:מידת הקמצנות

כינויים: קמצנות, צייקנות, כילות, צרות עין
ניגוד: מידת החסד
טקסטים עיקריים: - אורחות צדיקים שער הציקנות -