פתיחת התפריט הראשי

"בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם", כולמר:

  • לא מיבעיא ש"אל תלך בדרך", שהוא הדרך הגדול שהם דורכים והולכים בו, ו"איתם",
  • אלא "מנע רגלך", בפני עצמך, אף בלא הם, ו"מנתיבתם" הקטנים, שמהם באים לדרך הגדול, והיינו - מהדברים המביאים לידי זה.

-