בני יששכר מאמרי חודש אדר/מאמר ג

מאמר ג - מלחמה לה' עריכה

בו ידובר מענין פרשת זכור, ואיך הוא ג' מצוות מדאורייתא ממנין תרי"ג, ואיך הגאולה האחרונה תלויה בזאת המצוה, ויבואר כמה דרושים נכבדים על פי דברי חז"ל, נקרא המאמר מלחמה לה':