בני יששכר מאמרי חודש אדר/מאמר ב

מאמר ב – שקל הקודש עריכה

בו ידובר מן פרשת שקלים אשר קוראים בחדש אדר, ויבואר בזה כמה דרושים, נקרא שם המאמר שקל הקודש: