פתיחת התפריט הראשי

מסכתות חסרותעריכה

מסכתות בסוף סדר קדשים (תמיד, מידות, קינים): אין תוספתא למסכתות אלו. אבל ראו את הפרק השני ואת הפרק השלישי במשנה מסכת יומא, וכן את סוף הפרק הראשון בתוספתא מסכת יומא, הממלאים תפקיד של מעין תוספתא למסכתות תמיד ומידות.