פתיחת התפריט הראשי

מסכת אבותעריכה

מסכת אבות: אין תוספתא למסכת אבות. אבל ראו אבות דרבי נתן, שהיא מעין תוספתא למסכת אבות (אמנם זמן חיבורו מאוחר בהרבה).